Vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht voor bijzondere taallesgroep

Elke maandagochtend van 9.00u tot 11.30u krijgt een groep mensen met een beperking les in Nederlands. Binnen de groep zijn niveauverschillen. Het lesprogramma is daarop aangepast. Sommige deelnemers volgen een individueel traject.

(Digi)Taalhuis Wageningen en Solidez zoeken vrijwilligers die affiniteit hebben met deze groep en enige ervaring hebben in het geven van lessen Nederlands aan mensen met een beperking. Ook als u assistent wilt zijn van een meer ervaren persoon, nodigen wij u uit om te reageren. Ondersteuning en begeleiding van u als vrijwilliger worden verzorgd door het (Digi)Taalhuis Wageningen. Lesmateriaal is aanwezig. Tot half december 2017 worden de lessen gegeven door ROC A12. Wij streven ernaar in januari 2018 te starten met dit vervolg. De lessen vinden plaats in Huis van de Wijk Nude. Bent u geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar digitaalhuiswageningen@bblthk.nl

Vrijwilligers gevraagd voor het (Digi)Taalhuis Wageningen

(Digi)Taalhuis Wageningen is een plek voor iedereen in Wageningen die taal- of rekenvragen heeft of ondersteuning zoekt bij het aanleren van digitale vaardigheden. Het is gevestigd in de bblthk. Ons motto is ‘Leren is leuk’. Want het gaat om wat iemand wil kunnen, niet wat iemand moet kunnen. De vragen die gesteld worden zijn derhalve van zeer diverse aard, en dat vraagt weer om verschillende vrijwilligers met ieder hun eigen kennis en kunde. Wil jij mensen ondersteunen bij hun vragen op het gebied van taal of rekenen of digitale vaardigheden? Kijk dan hieronder voor meer informatie en aanmelden.

 

1.    Taal- rekenvrijwilligers, digitale vaardigheden
2.    Spreekuurvrijwilligers (VOOR DEZE FUNCTIE ZIJN VOORLOPIG GEEN NIEUWE VRIJWILLIGERS NODIG)

 

1.Taal- rekenvrijwilligers, digitale vaardigheden

Op basis van ervaringen elders weten we dat er zeer diverse vragen gesteld kunnen gaan worden. Verschillend naar niveau en naar inhoud. Ook weten we dat in Nederland 10% van de volwassen inwoners laaggeletterd is en dat dit voornamelijk autochtone Nederlanders betreft. Dit uit zich niet alleen in taal, maar ook in rekenvaardigheid en digitale vaardigheid. In het Wageningse (Digi)Taalhuis gaan we uitdrukkelijk uit van wat iemand wil kunnen en niet van wat iemand zou moeten kunnen. De vraag is leidend, niet de mening of visie van de vrijwilliger of de organisaties. Bij dit uitgangspunt past een open en neutrale houding.

De gevraagde inzet, vaardigheden en kennis zijn:

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, EN/OF rekenvaardig, EN/OF digitaal vaardig.
 • Een geïnteresseerde en uitnodigende houding naar degene die je begeleidt: “Leren is leuk”.
 • Affiniteit met de brede doelgroep van NT1 (Nederlands als eerste taal) en NT2 (Nederlands als tweede taal).
 • Op peil houden van je kennis, ook op eigen initiatief.
 • Deelname aan de Basistraining, bestaande uit vier dagdelen.

Meer specifiek:
Zoals geschreven; we verwachten zeer diverse vragen die een zeer diverse inzet nodig kunnen hebben; kort- of langdurend, individueel of in een groepje. Dat vraagt ook om een diversiteit aan vrijwilligers. Wat is jouw expertise?  Wat heeft jouw interesse? Voor wat voor soort vragen wil je je graag inzetten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liz Spit: 06-37002907, liz.spit@bblthk.nl

Aanmelden
Wil je je aanmelden, vul dan hier je gegevens in en stuur het naar bovengenoemd e-mailadres.

 

2.Spreekuurvrijwilligers

In de bblthk wordt 2 x per week een spreekuur gehouden. Op dinsdagavond van 18.00u tot 20.00u en op donderdagmiddag van 15.30u tot 17.30u. Voor het spreekuur geldt dat WAT iemand graag wil leren, leidend is. Om aan dit uitgangspunt recht te doen, is een open, neutrale en communicatieve houding van de vrijwilliger een vereiste.

De gevraagde inzet, vaardigheden en kennis zijn:

 • Volgen van de Basistraining. Dit zijn vier dagdelen.
 • In een open gesprek de vraag helder kunnen krijgen.
 • Koppelen van de vraag en vraagsteller aan de juiste vrijwilliger.
 • Passend kunnen adviseren bij een vraag met NT1 (Nederlands als eerste taal) achtergrond.
 • Passend kunnen adviseren bij een vraag met NT2 (Nederlands als tweede taal) achtergrond.
 • Bij zelfstudie kunnen adviseren over het in de bblthk aanwezige lesmateriaal.
 • Inzicht in lokaal cursus- en begeleidingsaanbod m.b.v. de Taalzoeker.
 • Naar de juiste cursus of instantie kunnen doorverwijzen (waar nodig d.m.v. ‘warme’ doorverwijzing).
 • Op peil houden van je kennis, ook op eigen initiatief.

Taken:

 • Minimaal 1 spreekuur per twee weken.
 • Deelname aan regulier overleg spreekuurgroep o.l.v. coördinator.
 • Flexibiliteit en verantwoordelijkheid m.b.t. bemensing van het spreekuur.
 • Registratie van onderzoeksgegevens m.b.t. de vragen en de vraagstellers.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liz Spit: 06-37002907, liz.spit@bblthk.nl

Aanmelden

Wil je je aanmelden, vul dan hier je gegevens in en stuur het naar bovengenoemd e-mailadres.