Digitaal Huis Wageningen

Spreekuurvrijwillig(st)er gezocht

 

We zoeken een vierde persoon voor ons team. Op het spreekuur komen allerlei mensen met vragen over taal, rekenen of digitale vaardigheden. Lijkt het jou wat om de mensen te ontvangen, de eerste kennismaking te doen en naar passend aanbod te verwijzen?

Het spreekuur is twee maal per week op dinsdagavond en donderdagmiddag. Het vindt plaats in de bblthk, op de eerste verdieping. De vier teamleden zijn bij toerbeurt aanwezig. Gemiddeld één maal per twee weken. De leden vervangen elkaar als iemand niet kan. Het team en de taalhuisdocent komen regelmatig bij elkaar voor overleg.

Mensen die op ons spreekuur komen, spreken soms een andere taal maar kunnen ook mensen zijn met Nederlands als moedertaal.

 

Inwerkperiode:

• Je wordt door de taalhuisdocent ingewerkt.

• Je krijgt alle informatie die je nodig hebt om het spreekuur te kunnen houden.

◊ Over samenwerkingspartners en hun aanbod

◊ Informatie die nodig is voor zelfstudie

◊ De intakeprocedure als iemand door onszelf begeleid gaat worden

◊ De verwijsprocedure naar één van onze partners of een andere aanbieder

• De taalhuisdocent, Janneke Vijfvinkel, evalueert samen met jou hoe het gaat en besluit hoe het verder gaat.

• De taalhuiscoördinator, Liz Spit, introduceert je in de bblthk en maakt je wegwijs in overkoepelende afspraken.

 

Je taken zijn:

• Mensen ontvangen en vriendelijk te woord staan.

• In het gesprek achterhalen wat precies de vraag is.

• Op basis van de verkregen informatie wordt een vervolg bepaald. In ieder geval in het begin doe je dit samen met de taalhuisdocent.

• De verkregen informatie vastleggen in een digitaal logboek.

• Deelnemen aan het spreekuuroverleg.

 

Je competenties zijn:

• Klantvriendelijkheid; je ontvangt de bezoeker op welkome manier.

• Doorvragen; je kunt goed doorvragen. De bezoeker is niet altijd in staat om de vraag duidelijk te verwoorden. Heldere informatie is bepalend voor het vervolgtraject.

• Luisteren; je kunt goed luisteren en hebt interesse in de bezoeker.

• Uitleggen; je kunt in heldere eenvoudige bewoordingen vertellen wat het vervolgtraject is.

• Digitaalvaardig; je hebt na instructie geen problemen met het digitale logboek.

• Discretie; je gaat correct om met vertrouwelijke informatie.

 

Aanmelden:

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met alle relevante informatie over jezelf naar Janneke Vijfvinkel: j.vijfvinkel@bblthk.nl Dan maken we een afspraak voor nadere kennismaking. Als je eerst meer wilt weten, kun je ook bellen naar Liz Spit 06-37002907.