Digitaal Huis Wageningen

Najuan Daadleh-Terpstra is in april 2024 gestart als coördinator voor het Digitaalhuis. Taal is veel meer dan een instrument, vindt ze. “Het is ook stem en identiteit.” In samenwerking met de partners van het Digitaalhuis wil ze mensen helpen zich daarin te ontwikkelen. “Dat kan ook zorgen dat er voor hen deuren geopend worden.”  

 

Voor ze vanaf 1 april echt begon, is Najuan in maart al een paar keer in de bblthk geweest om zich te oriënteren op haar nieuwe baan. Ze heeft er zin in. Temeer omdat het op die plek is. “De bibliotheek is zoveel meer dan boeken. Met alle kunst en cultuur en de maatschappelijke betekenis ervan.” Ze sprak bblthk-directeur Manja Mekking in september en toen er in december een vacature kwam, aarzelde ze niet.

Najuan is negen jaar geleden vanuit Palestina naar Nederland gekomen. “Voor de liefde”, zegt ze. Ze is getrouwd, heeft één kind en woont in Arnhem. “Ik deed maatschappelijk werk”, vertelt ze. “Ik heb ook een master conflict resolution in de VS gedaan en met veel ngo’s gewerkt. Vaak in sociale projecten, bijvoorbeeld op het VN-bureau voor de vluchtelingen waar ik werkte met vrouwen die slachtoffer waren van seksueel misbruik en geweld.”

“Hier in Nederland, in Utrecht waar we toen nog woonden, heb ik vijf jaar geleden een stichting opgericht voor migrantenmoeders: Parenting across borders. Dat begon vanuit eigen ervaring. Ik worstelde met de taal, voelde me eenzaam zonder mijn familie, en ik miste het contact met de buitenwereld en met andere moeders. Maar ik realiseerde me dat ik niet de enige was. Het gaat in de stichting om steun aan internationale ouders in de eerste 1000 dagen van hun ouderschap. Ik ben directeur geweest, maar ben gestopt omdat ik community’s wilde ondersteunen. Ik geef er nog wel training in dialoog- en groepsbegeleiding.”

Taal is een enorm fundament voor wie je bent, vindt ze. “Taal geeft niet alleen toegang tot de samenleving, maar ook betekenis in het leven. Vanuit mijn ervaring als migrant weet ik hoe belangrijk het dan is om een goede basis te hebben. Van daaruit kun je de verbinding met een land opbouwen.” Dat geldt ook voor de toegang tot de digitale wereld, zegt ze. “Als je de taal en andere basisvaardigheden goed beheerst, kun je ook makkelijker ‘zwemmen’ in die wereld.”

“Maar ik ben ook geïnteresseerd in de rol die taal voor Nederlanders speelt. We proberen ze dan te bereiken in hun kracht, dus wat ze hebben en niet wat ze missen. Hoe kunnen we dat verder ontwikkelen? We zijn er immers voor iedereen, niet alleen voor hoogopgeleide mensen of mensen die makkelijk te bereiken zijn. We willen in samenwerking met andere partijen iedereen de kans geven, opdat voor iedereen deuren geopend worden.”

Dat het in de bblthk is, vindt ze helemaal mooi. Een plek waar haar liefde voor literatuur en cultuur gecombineerd wordt met sociale betekenis en waar je verbinding met mensen kunt leggen. “Ik hou van lezen”, vertelt ze. “Zowel fictie als non-fictie. Verder ben ik nieuwsgierig. Ik wil graag nieuwe mensen leren kennen en ik vind het leuk om met groepen te werken.” Ook natuur betekent veel voor haar. “Wandelen in de natuur stelt me in staat om verbondenheid te voelen en soms helpt het ook om beter inzicht te krijgen.”

Tekst en foto: Ton van den Born