Digitaal Huis Wageningen

Zodra kinderen leren lezen gaat er een wereld voor ze open

Jet Haverkamp (71) heeft een volle agenda. Want behalve vrijwilliger voor het Digitaalhuis, helpt ze bijvoorbeeld op een zorgboerderij en zet ze zich in voor Home-start, een organisatie die ouders helpt bij de opvoeding.

Ze heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt. “Ik begon als kleuterleidster, tot we trouwden in 1970 en we naar Wageningen kwamen.” Haar werk stopte toen, maar later begon het toch weer te kriebelen. Ze werd invalkracht. “Ik heb ongeveer alle groepen in het lager onderwijs gehad. En uiteindelijk kreeg ik een vaste benoeming in groep 3 en 4. Dat zijn kinderen van een jaar of zes. Zodra zij leren lezen gaat er een wereld voor ze open.”

Het Digitaalhuis is dan een logische stap. “Taalontwikkeling heeft me altijd geboeid”, zegt ze. “Ik wil graag iets betekenen voor laaggeletterden. Als je dan ziet dat ze vooruitgang tonen, ben ik tevreden.” Ook andere vrijwilligers van het Digitaalhuis willen laaggeletterden graag helpen met beter leren lezen en schrijven. Dat zou hun kansen en mogelijkheden flink kunnen verbeteren, maar voor veel van deze mensen blijkt de drempel hoog. “Stap gewoon eens binnen”, zou Jet Haverkamp hen willen aanmoedigen, “en kom naar het spreekuur op de eerste verdieping van de bblthk.”

Ze is kortgeleden wel gestart met een vrouw die in de Verenigde Staten is opgegroeid, en zich nu in Nederland wil vestigen. “Ik vind dat ze keurig Nederlands praat, maar ze wil ook goed leren schrijven. Goede zinnen maken. Ze is heel gemotiveerd. In het begin is het even zoeken naar de beste aanpak. Ik heb haar gevraagd of ze zelf een tekst of een artikel wilde meenemen en dat hebben we toen besproken. Daar leer je ook zelf weer van.”