Digitaal Huis Wageningen

Samenwerkingsverband

Digitaalhuis Wageningen is een samenwerkingsverband van Gemeente WageningenSolidezNL TrainingVluchtelingenwerk Oost-NederlandVrijwilligers Centrum WageningenStichting Gilde Wageningen en de bblthk. Het geheel wordt ondersteund door Stichting Lezen & Schrijven. Door bundeling van krachten kunnen meer mensen worden bereikt en ontstaat er een gevarieerd aanbod dat goed aansluit bij de verschillende vragen m.b.t. taalvaardigheden, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden van zowel cursisten als vrijwilligers. Bovendien zorgt deze samenwerking ervoor dat de aanpak van laaggeletterdheid breed wordt gedragen en wordt ingebed in de lokale structuur.

  

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat een lokale plek waar mensen hun vragen kunnen stellen en vrijwilligers terecht kunnen, heel belangrijk is. Het doel van het Digitaalhuis is: “het bieden van een toegankelijke plaats waar iedereen die hulp nodig heeft bij basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en het begrijpen en gebruiken van de Nederlandse taal en digitale basisvaardigheden terecht kan. Een plek ook om te ontmoeten, te werken, te leren, talenten te ontwikkelen en geïnformeerd te worden”.

 

Convenant

Op 18 november hebben alle partners van het digitaalhuis het samenwerkingsconvenant Basisvaardigheden ondertekend. Het convenant is een vervolgstap op de samenwerking die in 2017 begonnen is. In het convenant zijn gezamenlijke doelen opgenomen om inwoners van Wageningen te ondersteunen bij het vergroten van de basisvaardigheden taal, rekenen of digitale vaardigheden. Het ondertekende convenant kan hier gedownload worden.