Digitaal Huis Wageningen

Verwijzers

Herken je dit? Een patiënt die moeite heeft met het lezen van de bijsluiter, een huurder die liever niet zelf een inschrijfformulier invult, of een werknemer die schriftelijk rapporteren als een grote belemmering ervaart.

2,5 Miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit kan tot allerlei problemen leiden in het dagelijks leven. Het is bijvoorbeeld minder makkelijk om een baan te vinden, een sociaal netwerk te onderhouden of je gezondheid op peil te houden.

Herkennen en helpen

Laaggeletterdheid is geen onderwerp dat makkelijk op tafel komt. Werkgevers, hulpverleningsinstanties of maatschappelijke organisaties kunnen een rol hebben in het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Lees meer over de hiervoor beschikbare middelen en trainingsmogelijkheden.

Lees meer

Samenwerken

Wij nodigen werkgevers, hulpverlenings- of maatschappelijke organisaties uit om onze alliantiepartner te worden. In samenwerking kunnen wij iets betekenen voor laaggeletterden.

Lees meer

Subsidieregeling

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een speciale subsidieregeling in het leven geroepen om de taalvaardigheid van werknemers te bevorderen. Deze “Subsidies Tel mee met Taal” zijn ook dit jaar weer beschikbaar.

Lees meer