Digitaal Huis Wageningen

Samenwerken

Uitnodiging

Wij nodigen werkgevers, hulpverlenings- of maatschappelijke organisaties uit om onze alliantiepartner te worden. In samenwerking kunnen wij iets betekenen voor laaggeletterden. Wil je van gedachte wisselen over een mogelijke samenwerking? Neem contact op per e-mail of telefoon, en we maken een afspraak.

Laaggeletterdheid is geen onderwerp dat makkelijk op tafel komt. Schaamte en de daarmee gepaard gaande onzichtbaarheid zijn daarvan een grote oorzaak. Jij kunt een rol hebben in het bespreekbaar maken van dit onderwerp wanneer je in contact bent met werknemers, cliënten of leden. Laaggeletterdheid als mede oorzaak van bijvoorbeeld schuldenproblematiek of een ongezonde levensstijl, blijft vaak onderbelicht.

Subsidieregeling voor werkgevers en samenwerkingsverbanden

Ruime aanwezigheid van taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden op de werkvloer, hebben voor een werkgever én werknemer alleen maar voordelen. Voordelen voor de werkgever zijn bijvoorbeeld: effectieve communicatie intern en extern, groter besef van veiligheidsinstructies, verhoogde productiviteit, verbeterd imago en marktpositie. Voordelen voor de werknemer zijn bijvoorbeeld: groeiend zelfvertrouwen, betere gezondheidsvaardigheden, grotere betrokkenheid bij de organisatie, enthousiasme voor het werk.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een speciale subsidieregeling in het leven geroepen om de taalvaardigheid te bevorderen. Deze “Subsidie Tel mee met Taal” is elk jaar weer beschikbaar en loopt momenteel tot 2024. Niet alleen taalvaardigheid, maar ook activiteiten gericht op het verbeteren van de rekenvaardigheid en digitale vaardigheden komen hiervoor in aanmerking.

Lees meer over de subsidieregeling op https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/.

Heb je in jouw bedrijf te maken met één of meerdere werknemers met lage taal- of rekenvaardigheden of een te kort aan digitale vaardigheden? Wil je van gedachte wisselen over de mogelijkheden van aanpak in Wageningen? Neem contact op per e-mail of telefoon, en we maken een afspraak.