Digitaal Huis Wageningen

Tips voor eenvoudig schrijven

Wil jij jouw initiatief in voor iedereen goed te begrijpen taal bekend maken? Dan kunnen onderstaande tips je daarbij helpen.

 

• Noem het belangrijkste eerst (wat is het, voor wie is het, wanneer is het, waar is het, eventueel contactgegevens).

• Daarna pas de toelichting en eventueel het waarom.

• Korte zinnen en paragrafen, maximaal 10 tot 15 woorden per zin.

• Witruimte tussen alinea’s.

• Eén idee, vraag of onderwerp per zin.

• Gebruik opsommingstekens en tussenkopjes.

• Gebruik geen beeldtaal.

• Maak van de vormgeving een rustig beeld met niet veel variatie in kleur en lettertype.

• Een cursief lettertype kan moeilijk te lezen zijn.

• Schrijf data volledig uit (5 april 2020, in plaats van 5-4-2020).

• Schrijf afkortingen volledig uit.

• Gebruik afbeeldingen om de belangrijkste ideeën in de tekst te verduidelijken.

• Check je moeilijke woorden op ishetb1.nl